Khoa Sản
Lịch sử bệnh Thuỷ đậu được biết đến từ cách đây 3000 năm và là một đại hiểm hoạ thời bấy giờ......