Bác sĩ

Dr. Võ Phan Minh Trí

Giám Đốc - Bác sỹ nội trú - Chuyên khoa I Ngoại khoa - Thạc sỹ Y khoa - Tốt nghiệp ĐHYD Huế .