Bác sĩ

Dr. Phạm Thị Ngọc Thủy

Bác sỹ Chuyên môn Sản Phụ khoa