Bác sĩ

Dr. Lê Thị Hồng Nga

Bác sỹ chuyên khoa Sản Phụ Khoa