Bác sĩ

Dr. Phạm Thị Ngọc Thủy

Bác sỹ Chuyên môn Sản Phụ khoa

- Văn bằng chuyên môn

 

 

- Chứng chỉ hành nghề