Bác sĩ

Dr. Phạm Anh Thư

Bác sỹ chuyên khoa I Nội tổng hợp, tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Đại Học Y Dược .

- Văn bằng chuyên môn

 

 

- Chứng chỉ hành nghề