Bác sĩ

Dr. Huỳnh Văn Cười

Bác sỹ nội trú chuyên khoa Nội Tổng hợp - Thạc sỹ y khoa  - Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Trường ĐHYD Huế 

- Văn bằng chuyên môn

 

- Chứng chỉ hành nghề