Dịch vụ

BẢNG GIÁ THUỐC BÌNH ỔN

BẢNG GIÁ THUỐC BÌNH ỔN
       (Áp dụng từ 01/04/2023)
 
STT Mã thuốc Tên thuốc ĐVT Giá dịch vụ
1 TH000430 Lipistad 20 (20mg) Viên 1,500.00
2 TH000431 Pamidstad (2.5mg) Viên 1,500.00
3 TH000284 Smetstad (3g) Gói 2,000.00
4 TH000429 Celecoxib 200mg (200mg) Viên 2,000.00