Dịch vụ

BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

                        BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

                                              Áp dụng từ ngày 3/2/2024

STT TÊN GIÁ DỊCH VỤ
1 NẸP CHỐNG XOAY DÀI 190,000
2 ĐAI DESAULT 140,000
3 BĂNG THUN KHUỶU TAY 70,000
4 BĂNG THUN CỔ CHÂN 80,000
5 NẸP LƯNG 150,000
6 BĂNG THUN CỔ TAY 70,000
7 NẸP ĐÙI (ZIMMER) 150,000
8 NẸP CỔ MỀM 100,000
9 ĐAI XƯƠNG ĐÒN 100,000
10 BĂNG THUN GỐI 120,000
11 DÂY TREO TAY 40,000
12 NẸP CẲNG TAY ÔM NGÓN CÁI 120,000
13 NẸP CẲNG BÀN CHÂN 100,000
14 KHUNG XE 360,000