Bác sĩ

Dr. Nguyễn Thị Hằng

Thạc sỹ Y khoa chuyên về Xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học - Miễn dịch . Tốt nghiệp ĐHYD Huế .

- Văn bằng chuyên môn

 

- Chứng chỉ hành nghề