Bác sĩ

Dr. Lê Thị Hồng Nga

Bác sỹ chuyên khoa Sản Phụ Khoa

- Văn bằng chuyên môn

 

 

- Chứng chỉ hành nghề