Bác sĩ

Dr. Võ Thị Minh Thảo

Bác sỹ chuyên khoa Mắt , Thạc sỹ Nhãn khoa - Tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch .