Bác sĩ

Dr. Trương Công Tân

Bác sỹ chuyên khoa Nội Tiêu Hóa - Nội soi Tiêu Hóa - Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa ĐHYD TP HCM