Bác sĩ

Dr. Nguyễn Hoàng Thanh

Bác sỹ chuyên khoa I Nhi . Tốt nghiệp ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch