Bác sĩ

Dr . Huỳnh Phúc Khánh

Bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng , chuyên khoa I Tai Mũi Họng . Tốt nghiệp Trường ĐHYD HCM